Diplomirani ekonomista / Broker

  • Banja Luka
  • Administrativni poslovi
  • Objavljeno: 2021-06-23 08:14:18

Ukoliko imate zvanje diplomiranog ekonomiste, znanje i interes za investiranje na svjetskom tržištu kapitala, finansijski menadžment i računovodstvo mi vjerujemo da možete biti:

Broker

Ova pozicija zahtjeva prethodno položen ispit za brokera pri Komisiji za hartije od vrijednosti Republike Srpske, te se prijaviti mogu samo kandidati koji vec imaju ovaj certifikat ili su spremni da u najkraćem roku polože neophodne ispite pri Komisiji.

Lokacija: Banja Luka


Vaše odgovornosti:

- Savjetovanje klijenata pri investiranju u hartije od vrijednosti, pri njihovoj kupovini ili prodaji i ostvarivanju prava

- Analiziranje tržišta i uskladjivanje strategije razvoja proizvoda i usluga u skladu sa trendovima i potrebama klijenata

- Priprema internih (procedura, radnih uputstava) i eksternih (obavještenja klijentima, ponude potencijalnim klijentima) akata u skladu s tekućim poslovima

- Pripremanje razlilčitih izvještaja, u skladu sa poslovnim potrebamaMi Vam nudimo:

- Rad u novoj, mladoj i dinamicnoj organizaciji spremnoj na izazove 21. vijeka

- Kontinuiranu edukaciju i razvoj karijere

Prijavite se na info@alpha-capital.biz. Uz prijavu obavezno priložiti: biografiju i kopiju fakultetske diplome.

Ukoliko posjedujete certifickat investicionog savjetnika, brokera ili racunovodje, molimo da kopiju istog prilozite.

U slučaju da kandidat ne bude izabran dokumenta se ne vraćaju, osim na zahtjev kandidata.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor, a ostali kandidati neće biti posebno obavještavani.