Energetik d.o.o

Posao-Računovođa

  • Banja Luka
  • Administrativni poslovi
  • Objavljeno: 2022-03-25 08:17:17

Na osnovu ukazane potrebe d.o.o. ,,Energetik" Banja Luka raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos.

Pored zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće uslove:

Završen ekonomski fakultet
Prednost imaju sertifikovane računovođe

Od kandidata se očekuje sklonost ka timskom radu, odgovornost i pouzdanost u izvršavanju radnih zadataka.

Prijave sa biografijom slati putem mejla ili poštom na slijedeću adresu:

,,ENERGETIK" doo

Dubička br.90

78000 Banja Luka

e-mail: info@energetik.ba

Za sva pitanja kontakt osobe su:

Gordana Knežević 051/386-214

Danijel Klepić 065/443-984